Fraktfri levering fra kr 750,-

Angrerett

Angrerett

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom vi ikke oppfyller vår opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i det følgende.

- Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf Angrerettloven § 6, punkt e).

- Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Næringsmidler må returneres i uåpnet emballasje.

- Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken har du ikke oppfylt kravene i Angrerettloven §11 og §13. Du mister da retten til å gå fra avtalen. Vi vil da belaste deg et gebyr pålydende fraktkostnad tur/retur samt et gebyr á kr 200,- for behandling av saken.

Hvordan benytte angreretten

Sammen med pakken følger skjema for angrerett. Returnér ferdig utfylt skjema sammen med varene. Du kan også sende oss de samme opplysningene på epost til ordre@okosjokolade.no. Merk; du må selv betale returporto. Ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto noen dager etter at vi har mottatt og behandlet pakken som returneres (husk å skrive kontonummer på angrerettskjema). Ta dette med til postkontoret snarest mulig etter du har mottatt utleveringsmelding, betal returporto og påse at fullstendig utfylt angrerettsskjema festes på forsvarlig måte på pakken som returneres til avsenderadresse.

Reklamasjon

For din reklamasjonsrett gjelder Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter Forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg.

Feil eller mangel må meldes til selgeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Les mer: www.forbrukerrådet.no

Feil antall/skade på levering

Hvis det mangler én eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen bes du sende en e-post direkte til ordre@okosjokolade.no. Denne e-posten må inneholde kundenummer og ordrenummer.

Mottatt feil vare

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/leveringsbekreftelsen, bes du om å sende en e-post direkte til ordre@okosjokolade.no. I e-posten beskrives hvilke varer som er feillevert. Du vil motta bekreftelse på feilleveringsmelding på e-post. Skriv ut bekreftelsen, og legg den sammen med varen som skal sendes tilbake. Da vil vi bytte varen så fort vi mottar den.

Vare skadet under transport

Dessverre kan varer bli skadet under transport. Dersom du mottar skadet vare, må du ta vare på emballasjen og varene og levere dette på Posten, der du får et skadeskjema som må fylles ut. Varene sendes så til avsenderadresse (sammen med skjema). Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid", og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet.

Garantier

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Les mer: www.forbrukerrådet.no. Disse fristene gjelder naturlig nok ikke for ferskvarer/matvarer.