Fraktfri levering fra kr 750,-

Lag sjokolade av økologisk og Fairtrade kakao

Hvorfor økologisk?

Kakao blir dyrket i tropiske land, og ofte på små familiefarmer. Bruk av sterke kjemikalier til bekjempelse av skadedyr og ugress, samt i form av gjødsel er like vanlig som mangelen på kunnskap om bruken av disse og egnet verneutstyr. Mange av disse midlene er til og med forbudt i vestlige land, og noen produsenter ser derfor sitt snitt til å bli kvitt gamle lagre i fattige tropiske land. Bruken av disse kjemikaliene spiller ikke bare russisk rullett med arbeiderne, men gjør også store ødeleggelser på jordsmonnet, grunnvannet og hele økosystemet.

Hvor mye av disse kjemikaliene som finner veien tilbake til våre egne kropper gjennom maten vi spiser, og hvilken effekt dette har på vår egen helse, er en pågående diskusjon.

For miljøet, arbeiderne og vår egen helses skyld, er det et godt valg å velge økologiske produkter der det finnes bra alternativer!

Hvorfor Fairtrade?

Kakao har sin opprinnelse i Sør- og Mellom-Amerika. Med mekaniseringen av produksjonen av kakao mot slutten av 1800-tallet økte tilgjengeligheten og etterspørsel, og førte til dyrking av kakao i de europeiske koloniene i Afrika. I dag er fortsatt Vest-Afrika ledende i dyrking av kakao, og Elfenbenkysten alene eksporterer ca. en tredjedel av verdens forbruk. Andre betydelige produsenter er Indonesia, Ghana, Nigeria, Brasil, Kamerun og Ecuador. Svingninger i verdensmarkedspriser, kombinert med avstanden mellom kakaodyrkerne og de som foredler og markedsfører kakaoen, fanger bøndene i en evig fattigdomssyklus.

Mange småprodusenter av kakao er tvunget til å selge avlingene sine til lokale mellommenn som bruker uriktige vekter eller oppgir feil priser. Mens bøndene kjemper for å senke produksjonskostnadene blir de i økende grad avhengig av barnearbeid. Medierapporter om barneslaveri på Vestafrikanske kakaoplantasjer viser kontrasten mellom det smakfulle godteriet vi koser oss med og de ofte vanskelige arbeidsforholdene til menneskene som produserer det.

Vår Sør-Amerikanske leverandør av lucuma, inkabær, yacon og kakaoprodukter, er sertifisert av det internasjonale sertifiseringsorganet Fair Choice. Dette innebærer bl.a. at produsentene er sikret en stabil og bra pris for sine varer i langsiktige avtaler og at de jobber under trygge og sunne forhold. Kakaoproduktene er også UTZ-sertifisert etter standarer som også sikrer bærekraftig landbruk og bedre arbeidsforhold for produsentene av kakaoproduktene, både bønder og videreforedlere i Peru.

Hvorfor er ikke kakaoproduktene merket med vanlig Fairtrade-logo?

Selv om vår leverandør er svært opptatt av rettferdig handel og tett samarbeid med lokale småprodusenter, og altså er sertifisert i henhold til standarene nevnt ovenfor, kan ikke Økosjokolade automatisk benytte seg av merkene som følger med ordningen. Fordi vi pakker om produktene til forbrukerpakninger før vi selger de videre vil vi måtte ha en årlig kontroll fra et nederlandsk kontrollorgan og betale et årlig gebyr på mange tusen kroner uten at dette vil gitt produsentene mer igjen for sine varer. Hvis vi i tillegg skulle konvertert disse sertifiseringene til den mer kjente Fairtrade-standaren, som teoretisk sett er mulig å gjøre, ville kostnadene blitt enda høyere. Hadde vi kjøpt produktene ferdig pakket fra Peru kunne vi merket disse med UTZ og Fair Choice uten å betale noe ekstra. Systemet er tilpasset større konsern hvor slike kostnader utgjør lite i det totale budsjettet. Dersom en større bedrift opererer med både med konvensjonelle varer, økologiske og fairtrade om hverandre blir det selvsagt ekstra viktig å ha rutiner og kontrollsystemene i orden. Vi har selv besøkt vår leverandør i Peru og sett hvor kakaoen vår kommer fra og snakket med familiene som driver kakaoplantasjene. Så lenge vi er trygge på at vår leverandør har høyt fokus på Fair Trade og har sine sertifiseringer i orden, har vi valgt å ikke ta den relativt høye ekstrakostnaden og merarbeidet det innebærer og få de aktuelle logoene på våre produkter. Dette er kostnader som til syvende og sist ville ført til høyere utsalgspris uten at produktene ble mer "rettferdig" av den grunn, eller at produsentene fikk bedre betalt.

Søkelys på barnearbeid og handel med barn i kakaoindustrien

I 2010 kom dokumentaren A dark side of chocolate. Her reiser den danske journalisten Miki Mistrati til Mali og Elfenbenkysten og avdekker (uten å lete for lenge) barnearbeid, handel med barn og slavelignende tilstander på kakaoplantasjer som leverer kakao til verdens største kakaoprodusenter som for eksempel Nestlé og Kraft Food. Han forsøker også å få produsentene i tale, men ingen er villig til å kommentere problemene.

Aftenposten følger i etterkant av dokumentaren opp med en artikkel om problemene med barnearbeid i kakaoindustrien og om problemene med å spore hvor kakaoen som de store sjokoladeprodusentene bruker egentlig kommer fra. Du finner artikkelen om barnearbeid på kakaoplantasjene og mangelen på Fair Trade sjokolade på Aftenpostens nettsider her!

I 2012 kom Miki Mistrati med en ny dokumentar, Shady Chocolate, hvor han vil finne ut om de store sjokoladeprodusentene faktisk har klart å gjøre noe med problemene som ble satt på dagsorden to år tidligere. Flere produsenter har laget egne "skrytevideoer", egne merkeordninger har blitt lansert og i følge produsentene selv har de stort fokus på disse problemene. Miki Mistrati finner raskt ut, nok en gang uten å lete for lenge, at under den pyntede fasaden er ikke mye forandret. Filmen ble vist på SVT2 3. februar 2013.

Aftenposten publiserte nok en gang i 2019, artikkelen om hvordan sjokoladefabrikantene har lovet å stoppe barnearbeid, men at det fortsatt strømmer barn til Elfenbenskysten for å høste kakaobønner.

Ved å velge sjokolade og kakao som er dyrket og solgt på en rettferdig og etisk måte støtter du bærekraftige prosjekter hvor bøndene får riktig betaling for varene de dyrker. Du støtter også opp om arbeidet for å utrydde barnearbeid og regelrett handel med barn som dessverre foregår i alt for stor grad i mange deler av verden.