Fraktfri levering fra kr 750,-

Helsefordeler med mørk sjokolade og kakao

Det er gjort mye forskning på helsefordelene med mørk sjokolade og kakao. Herer et lite utvalg:

I en nederlandsk undersøkelse ble kakaoinntaket til 470 eldre menn kartlagt, og de ble senere fulgt igjennom 15 år. Det viste seg etter hvert at menn med jevnlige doser kakao i kosten, hadde lavere blodtrykk og mindre risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer. De så i det hele tatt ut til å ha mindre risiko for å dø av noen som helst spesifikk grunn! Mennene som regelmessig spiste litt kakao i en eller annen form så ut til å ha lavere blodtrykk enn resten av gruppen, og de som spiste mest halverte faktisk risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer.

• Kakao kan være en viktig kilde til D-vitamin! I denne artikkelen skriver Forskning.no om et studie fra 2018 som viser at kakao kan være en viktigere kilde til vitamin D enn det vi hittil har trodd! Vitamin D er viktig for blant annet absorpsjon av kalsium og fosfor og regulerer kalsiumbalansen i skjelett og tenner.

En studie gjort av Karolinska institutet i Sverige viser at de som spiser sjokolade flere ganger i uken reduserer risikoen for hjerteinfarkt. Når forskerne i en metaanalyse inkluderte fem tidligere undersøkelser rundt samme tema fant de at et forholdsvis høyt inntak av sjokolade reduserer risikoen for å få hjerteinfarkt og risikoen for tilbakefall.

I en studie i Norfolk, England fulgte forskerene 21.000 personer i en periode på 11 år. Av den gruppen som spiste mest sjokolade i undersøkelsen utviklet eller døde 12% avhjertesykdommer i løpet av perioden mot 17,4% blant de som ikke spiste sjokolade. Det viste seg også at deltagerne som ikke spiste sjokolade hadde høyere gjennomsnittsvekt, mer diabetes, var mindre fysisk aktivte og hadde et kosthold med mindre fett sammenlignet med sjokoladespiserne!

• Daglig inntak av mørk sjokolade kan være en kostnadseffektiv måte å redusere risikoen for hjertetrøbbel som hjerteinfarkt og slag hos mennesker med metabolsk syndrom, ifølge australske forskere. De brukte en matematisk modell for å forutsi de langsiktige helseeffektene så vel som kostnadene ved å spise en daglig dose sjokolade med minst 60 prosent kakaoinnhold. Beregningene antydet at et slikt inntak ville hindre 70 ikke-dødelige og 15 dødelige tilfeller av hjertesykdom per 10 000 mennesker over de neste 10 åra. Forskerne konkluderer med at sjokoladespising kan være effektiv forebygging av hjerteproblemer i befolkningen.

I en britisk studie publisert i tidsskriftet Journal of the International Society of Sports Nutrition ble ni middels godt trente menn delt inn i to grupper hvorav den ene gruppen spiste 40 gram mørk sjokolade hver dag og den andre inntok 40 gram med hvit sjokolade daglig. Etter 14 dager byttet gruppene "meny". Etter forskjellige fysiske tester så forskerne klare tendenser til at testpersonene som hadde inntatt mørk sjokolade i toukers-perioden presterte bedre enn dem som spiste hvit sjokolade. I tillegg til at oksygenopptaket ble 21 prosent bedre, kom denne gruppen seg en tidel lengre per mile - altså ti prosent lenger per 1,6 kilometer sammenlignet med før de begynte å spise litt mørk sjokolade hver dag.

• En god kopp kakao kan holde hjernen i form hos eldre mennesker og hindre demens, mener forskere. En mulig kilde til å hindre demens er flavanoler, en antioksidant som finnes i kakaobønner og som øker blodtilførselen til hjernen. I Storbritannia er det blant annet gjort forsøk på unge kvinner som fikk i oppgave å løse kompliserte oppgaver. De som fikk en kopp med kakao, hadde en mye sterkere blodtilførsel til hjernen enn de som måtte klare seg uten. Les blant annet denne artikkelen og denne artikkelen på forskning.no!

• Også denne studien fra Portugal viser at inntak av sjokolade (uansett type) reduserer risikoen for kognitiv svikt og demens hos eldre. Det er all grunn til å tro at effekten er betydelig større ved sukkerfri og mørk sjokolade!

• I en studie gjort av University of California, San Diego fant forskerne ut at voksne som konsumerte sjokolade oftere hadde en lavere KMI (kroppsmasseindeks) enn de som konsumerte sjokolade sjeldnere! Utover sjokoladespisinga kunne forskerne ikke finne noen annet som kunne forklare tendensen. Sjokoladeeterne verken trente mer eller spiste færre kalorier. Tvert imot konsumerte de i gjennomsnitt flere kalorier enn de avholdne. Forskerne tror rett og slett at sjokolade (inntatt i jevnlige, men moderate porsjoner) kan være kalorinøytral!

• Sjokolade er også bra for tannhelsen (!). Studier fra Japan, England og USA viser at sjokolade er effektiv til å bekjempe hull, plakk og tannråte i munnen. Dette hjelper imidlertid lite om man spiser sjokolade med mye sukker da ulempene raskt vil veie opp for fordelene.

Dette er studier som er gjort med forskjellige typer kakao og sjokolade, noe helt vanlig sjokolade og noe konsentrert kakaopulver. Dette er altså generell forskning på effekten av å spise kakao og sjokolade og ikke forskning som går på skånsomt fremtstil kakao eller Økosjokolades kakaoprodukter spesielt. I hovedsak peker forskningen på at effekten kommer av innholdet av kakao i sjokoladen, og anbefaler dermed mørk sjokolade. Å lage sjokolade selv gjør det lettere å maksimere de positive helsegevinstene da man helt kan unngå sukker og unødvendige tilleggsingredienser.